OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE ZOSTANIE WYPOSAŻONY W NOWĄ KOTŁOWNIĘ

30 maja bieżącego roku w siedzibie Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie podpisana została umowa dotycząca przebudowy części budynku, wyposażenie i uruchomienie nowej kotłowni z instalacjami w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11a, w ramach realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie – IV etap”.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

  • prace ogólnobudowlane – rozbiórka fragmentu klatki schodowej, przygotowanie pomieszczenia kotłowni,
  • prace instalacyjne elektryczne,
  • prace instalacyjne, gazowe, sanitarne, dostawa i montaż urządzeń grzewczych i przepływowych,
  • wykonanie pomiarów, uruchomienie, szkolenie pracowników w zakresie obsługi nowych instalacji,
  • sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz czynny udział w procesie uzyskania decyzji UDT.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego przyjęto ofertę firmy MAT-BUD Łukasz Matyja z Kościana za cenę brutto 856 080,00 zł.

Uruchomienie nowej kotłowni wraz z instalacjami  jest  jednym  z etapów przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie – mówi burmistrz Piotr Ruszkiewicz. – Cieszę się, że możemy unowocześniać Ośrodek korzystając z pieniędzy pozyskanych spoza budżetu miasta. Dobrą wiadomością jest także to, że przetarg na wykonanie inwestycji wygrała firma z Kościana.

Środki na realizację inwestycji pochodzą w zdecydowanej większości z dotacji celowej dla SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie “Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie” Łącznie w roku 2022 i 2023 wynoszą 875 000,00 zł (część przypadająca w 2023 roku to 772 027,00 zł). Środki te zostały uzyskane z konkursów „Najbardziej odporna gmina” oraz „Rosnąca odporność” promujących szczepienia przeciwko koronawirusowi SARS CoV-2. Pozostała część została sfinansowania ze środków własnych Ośrodka.

Na realizację inwestycji Wykonawca ma 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

Źródło: Miasto Kościan

Najnowsze artykuły