INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Gmina Kościan przystąpiła do sporządzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i wprowadzenia informacji w tym zakresie do bazy azbestowej.

Na ten cel Gmina Kościan otrzymała dotację celową z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach konkursu „AZBEST 2023” w wysokości 17.300,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane przez firmę URBANIKA Jan Komorowski. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 22.500,00 zł.  Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 29.09.2023r. Firma już rozpoczęła prace inwentaryzacyjne na terenie Gminy Kościan.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły