RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA 2022 ROK

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 3 r., poz. 40 ze zm.) w dniu 16 maja 2023 r. Burmistrz Miasta Kościana przyjął Raport o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2022 rok zarządzeniem nr 814/23.

Raport znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Menu główne, Raport o stanie Gminy Miejskiej Kościan.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2022 rok głos mogą zabrać mieszkańcy Gminy Miejskiej Kościan (art. 28aa ust. 6 przywołanej wcześniej ustawy).

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport.

Lista poparcia i formularz zgłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Najnowsze artykuły