PRZYSTĄPIENIE DO REALIZACJI PROJEKTU WIELKOPOLSKI SYSTEM OPIEKI SENIORA NA LATA 2023-2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w imieniu Gminy Miejskiej Kościan przystąpił do realizacji projektu pod nazwą „Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024”, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w latach 2023 – 2024, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z gminami województwa wielkopolskiego.

Głównym celem projektu jest wsparcie gmin województwa wielkopolskiego w rozwijaniu nowych form pomocy w oparciu o nowoczesne technologie. Realizacja projektu polega na świadczeniu na rzecz osób zamieszkujących w wybranych gminach województwa wielkopolskiego usługi teleopieki polegającej na prowadzeniu całodobowego telecentrum obsługiwanego przez ratowników medycznych i monitorowaniu tych osób za pomocą opasek do teleopieki.
Na terenie Gminy Miejskiej Kościan z tej formy pomocy skorzysta 20 seniorów.

 

Pliki do pobrania

Najnowsze artykuły