DZIEŃ STRAŻAKA W POWIECIE KOŚCIAŃSKIM

6 maja br. strażacy powiatu kościańskiego obchodzili Powiatowy Dzień Strażaka.

Uroczyste świętowanie zawodowej i ochotniczej formacji Spotkanie zaszczycili swą obecnością przybyli Goście a wśród nich między innymi:
 • st. bryg. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Ewa Rosik – Dyrektor Biura Parlamentarnego Posła na Sejm RP Jana Dziedziczaka,
 • Henryk Bartoszewski – Starosta Kościański,
 • Iwona Bereszyńska – Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego,
 • Piotr Ruszkiewicz – Burmistrz Miasta Kościana,
 • Andrzej Przybyła – Wójt Gminy Kościan,
 • Jacek Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń,
 • Marcin Jurga – Zastępca Burmistrza Śmigla,
 • Maciej Głochowiak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Czempiniu,
 • podinsp. Robert Przyjemski – Komendant Powiatowy Policji w Kościanie,
 • Maciej Szymczak – Komendant Straży Miejskiej w Kościanie,
 • Magdalena Marchelek-Pawlak – przedstawicielka Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościan,
 • Ks. Jacek Markowski – kapelan strażaków powiatu kościańskiego,
 • st. bryg. w st. spoczynku Andrzej Ziegler – Zastępca Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kościanie.

Wśród gości nie zabrakło także sympatyków i przyjaciół pożarniczej służby.

W okolicznościowym przemówieniu Komendant Powiatowy PSP w Kościanie st. kpt. Szymon Klemenski podsumował najważniejsze wydarzenia minionego roku, docenił ciężką i oddaną służbę kościańskich strażaków. Druh Tomasz Grzelczyk pochwalił bardzo dobrą współpracę strażackiej braci na terenie powiatu kościańskiego. Podziękował za współpracę strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych, szkoleń i ćwiczeń. W dalszej części apelu wręczono awanse, odznaczenia, wyróżnienia i nagrody. W imieniu odznaczonych, wyróżnionych i awansowanych głos zabrał kpt. Szymon Kaźmierczak, który podziękował za uznanie dotychczasowych działań, jednocześnie wyraził przekonanie, że otrzymane odznaczenia, awanse i wyróżnienia to przede wszystkim zobowiązanie do jeszcze większych starań w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa.

Kapelan kościańskich strażaków, ks. Jacek Markowski udzielił błogosławieństwa wszystkim strażakom.

Następnie głos zabrali zaproszeni Goście, składając okolicznościowe życzenia. Nie zabrakło gratulacji dla wyróżnionych i awansowanych. Goście podkreślali rolę strażackiej formacji w budowaniu systemu lokalnego bezpieczeństwa. St. bryg. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP także docenił kościańskich strażaków. Podziękował wszystkim strażakom za ich trud i poświęcenie podczas codziennej służby. Powiedział o nakładach jakie skierowane są na funkcjonowanie systemu na terenie powiatu kościańskiego i całego województwa.
Starosta Kościański Henryk Bartoszewski docenił rolę formacji ratowniczej w powiatowym systemie bezpieczeństwa i jej znaczenie dla wszystkich mieszkańców. Podkreślił, że bycie ratownikiem nie jest zwykłą pracą czy działalnością, jest wyzwaniem i służbą dla bliźniego. Jednocześnie wyraził przekonanie, że powiatowy system bezpieczeństwa będzie się umacniał.

Wykaz odznaczonych, awansowanych i wyróżnionych z okazji obchodów „Powiatowego Dnia Strażaka 2023”

Brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej ” odznaczeni zostali:
– st. kpt. Szymon Klemenski,
– st. ogn. Artur Józefowski.

 (wręczenie odznak nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Gnieźnie w dniu 19 maja 2023 r.)

Złotym Znakiem ZOSP RP odznaczony został:
– druh Bogusław Idkowiak – OSP Turew

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został:
– druh Tomasz Michalski   – OSP Kokorzyn

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
– druhna Aldona Zemler        – OSP Kokorzyn
– druh Patryk Krysiak             – OSP Kokorzyn
– druh Marcin Pudlicki           – OSP Kokorzyn
– druh Tomasz Wasielewski  – OSP Kokorzyn

Odznaką STRAŻAK WZOROWY odznaczeni zostali:
– mł. asp. Szymon Losy   – OSP Krzywiń
– druh Wiktor Kroma       – OSP Krzywiń

Honorowy tytuł  „STRAŻAK ROKU 2022  Powiatu Kościańskiego” otrzymał:
– druh Tomasz Wasielewski  – OSP Kokorzyn

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

            – mł. kpt. Dawid Kryś,
– mł. kpt. Przemysław Mikołajczak.

(wręczenie aktu nadania stopnia młodszego kapitana odbyło się podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie w dniu 4 maja 2023 roku)

            – kpt. Szymon Kaźmierczak,

            – asp. Łukasz Roszak,

            – ogn. Dawid Dopierała,

            – mł. ogn. Filip Matysiak,

            – st. sekc. Mateusz Piotrowski,

            – sekc. Mariusz Leśniak,
– sekc. Eryk Zajcher,

            – st. str. Monika Gryzoń,
– st. str. Adriana Walkowiak,
– st. str. Eryk Nowacki,
– st. str. Adrian Szklarski.

Nagrodę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP otrzymali:
– mł. asp. Łukasz Haryk,
– ogn. Michał Bednarczyk.

Nagrodę Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie otrzymali:
– mł. kpt. Dawid Kryś,
– mł. kpt. Przemysław Mikołajczak,
– asp. Jan Kotecki.

Nagrodę specjalną Starosty Kościańskiego otrzymali:
– mł. ogn. Błażej Rzepecki,
– druh Tomasz Wasielewski.

Opracowanie: mł. kpt. Dawid Kryś – KP PSP w Kościanie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

 

Najnowsze artykuły