STAROSTWO OGŁOSIŁO PRZETARG NA REMONT ZAKUPIONEGO PRZEZ POWIAT KOŚCIAŃSKI BUDYNKU SZKOLNEGO W KIEŁCZEWIE.

W marcu tego roku Rada Powiatu Kościańskiego podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Kiełczewie. Powiat Kościański zakupił od Gminy Kościan dwie działki, na których zlokalizowane są zabudowania byłej szkoły podstawowej i teren wokół szkoły. Ponadto Powiat zakupił udział w trzeciej działce, co pozwoli na utworzenie na zakupionym terenie miejsc postojowych. Zakup nieruchomości przez Powiat Kościański za kwotę 300 tys. złotych został sformalizowany 21 kwietnia 2023 roku.

Kupiona nieruchomość pozwoli na utworzenie dodatkowej bazy lokalowej dla potrzeb uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie. W budynku będą prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. – Brak możliwości rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych, jej poszerzająca się oferta edukacyjna i wzrost liczny uczniów spowodował, że inwestycja, która poprawi komfort nauki była niezbędna. Po przeprowadzonej adaptacji warunki pracy i efekty nauczania ulegną znacznej poprawie – podkreśla Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański.

Starostwo Powiatowe w Kościanie w celu przystosowania budynków do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie ogłosiło, we wtorek 2 maja 2023 roku, postępowanie przetargowe na wykonanie przystosowania i adaptacji nieruchomości na potrzeby uczniów. Otwarcie ofert zaplanowano na wtorek 16 maja. Wykonawca prac na remonty będzie miał 12 tygodni.

W efekcie planowanych prac do dyspozycji uczniów będzie 10 klas dydaktycznych. W chwili obecnej jest ich 7. Ponadto w szkole znajdzie się sala do integracji sensorycznej, gabinet dla pielęgniarki, pedagoga, logopedy, świetlica, pokój nauczycielski, sanitariaty. Dodatkowo do dyspozycji uczniów będzie sala gimnastyczna i szatnie. Łącznie uczniowie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej będą mieli do dyspozycji dodatkowych 785 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.

W ramach prac przystosowujących budynek m.in. zostaną rozebrane okładziny ścienne, częściowo ścianki działowe i posadzki. W pomieszczeniach powstaną także dodatkowe, przesuwne ścianki działowe. Zostaną wykonane nowe posadzki. Wszystko zostanie otynkowane i pomalowane. Częściowo zostanie wymieniona i zamontowana nowa stolarka drzwiowa. Zostanie wymieniona instalacja elektryczna, sieci infrastrukturalne i instalacja wodno-kanalizacyjna. W ramiach remontu toalet zostanie wymieniona armatura. Szacunkowa wartość prac wynosi 1 milion złotych.

Najnowsze artykuły