50 LAT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOŚCIANIE

Jubileuszowa akademia zorganizowana z okazji 50. rocznicy powstania Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie odbyła się w środę, 26 kwietnia 2023 roku, na sali gimnastycznej. Już od wejścia uroczyście przystrojona szkoła witała przybywających na jubileuszową akademię uczniów, rodziców, licznych gości, absolwentów i byłych pracowników. Podczas powitania goście otrzymywali specjalnie wydawnictwo opisujące historię szkoły, realizowane w niej programy edukacyjne, osiągnięcia kulturalne, turystyczne i sportowe. Goście otrzymali także pamiątkowe gadżety.

Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godzinie 10. Wszystkich zebranych przywitał Dawid Olejniczak, dyrektor Zespołu Szkół. Wśród gości byli obecni m.in. parlamentarzyści: Jan Dziedziczak i Grzegorz Rusiecki, Piotr Ruszkiewicz, Burmistrz Kościana, Andrzej Przybyła, Wójt Gminy Kościan, Katarzyna Wawrzyniak z leszczyńskiej delegatury Kuratorium Oświaty i Aldona Zemler, przewodnicząca Rady Rodziców. Władze Powiatu Kościańskiego, który jest organem prowadzącym szkołę reprezentowali: Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański, Dorota Słowińska, Wicestarosta Kościański i Dorota Lew-Pilarska, członek Zarządu Powiatu Kościańskiego.

Witając gości dyrektor D. Olejniczak przypomniał, że z jubileuszem szkoły wiążą się także inne świąteczne okazje. Od 25 lat w szkole działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, a jubileusz 15 lat mają: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną Patrzmy Razem, UKS TROPS Sprawni-Razem i konkurs Tańca o Złotą Nutkę. Dyrektor, wspominając początki szkoły, jej historię i tworzące je osoby, szczególnie serdecznie przywitał byłych dyrektorów placówki.

– Na sukcesy szkoły i uczniów ma wpływ wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Zatrudnieni tu nauczyciele to nie tylko specjaliści z dobrym przygotowaniem zawodowym, ale przede wszystkim ludzie o szczególnych predyspozycjach, wielkich sercach, pełnych poświęcenia i zaangażowania – mówił dyrektor D. Olejniczak. –  To oni sprawiają, że uczniowie czują się akceptowani, bezpieczni. To jest wizytówka edukacji w powiecie. Wizytówka wychowania i nauczania w duchu akceptacji, wzajemnej pomocy – podkreślił. – Dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły nauczyciel i wychowawca, a wsparciem rodzice i opiekunowie. Dumą natomiast są absolwenci. 50 lat pracy szkoły to lata pracy kilkuset pedagogów, kilkunastu roczników uczniów, którzy każdego roku ją opuszczali. Pragnę wyrazić uznanie dla pracy nauczycieli i dyrektorów, którzy tworzyli naszą szkołę. I wysoko postawili poprzeczkę nam i następnym pokoleniom nauczycieli – mówił  Olejniczak. – O szkole można by mówić wiele. Na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze i strukturę. W istocie jednak pozostała taka sama. Jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też ważną częścią naszego życia. Pozostaje mieć cichą nadzieję, że w czasie kolejnych jubileuszy nasi następcy będą wspominać także nasz wkład pracy w życie szkoły – podsumował dyrektor.

Szkolny jubileusz rozświetliła przygotowana z rozmachem i profesjonalizmem akademia. Uczniowie szkoły zaprezentowali swoje umiejętności taneczno-artystyczne. Pełne emocji i radości występy widownia nagradzała głośnymi oklaskami.

Uroczystość była także okazją do wręczenia statuetek „Przyjaciel Szkoły”. Otrzymali je przedstawiciele samorządów, w tym Powiatu Kościańskiego, przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i miejskich instytucji, przedsiębiorcy i osoby prywatne, które współpracują ze szkołą.

W imieniu władz Powiatu Kościańskiego głos zabrał Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański. – Spojrzeliśmy na 50 lat życia szkoły. Dla wielu z was, którzy tworzyliście i tworzycie tę szkołę jest to wielkie pasmo wspomnień – mówił starosta. Podkreślił, że szkoła od 50 lat wypełnia szczególną rolę, misję w dziele pomocy i wsparcia w przygotowaniu do życia grupy ludzi, którzy z rożnych względów wymagali szczególnej troski i opieki.

Zaznaczył, że mimo jubileuszu, który jest okazją do wspomnień, nie możemy patrzeć tylko do tyłu. – Wspomnienia są bardzo ważne, ale my dziś musimy spojrzeć do przodu. Podejmowany właśnie przez organ prowadzący wysiłek zmierza do tego, by sprostać nowym wyzwaniom przed którymi staje szkoła – podsumował.

Starosta podkreślił, że władze powiatu, dzięki przychylności władz Gminy Kościan dokonały zakupu obiektu szkolnego w Kiełczewie, co pozwoli zwiększyć możliwości edukacyjne szkoły. Przypomniał, że zakup nowego obiektu szkolnego był spowodowany tym, że w miejscu, w którym znajduje się Zespół Szkół im. M. Konopnickiej nie ma fizycznych możliwości powiększania i rozbudowy placówki. Starosta poinformował, że władze powiatu planują zrealizować szereg inwestycji, które pozwolą na przystosowanie budynku szkoły w Kiełczewie do realizowania w niej zajęć edukacyjnych. – Te działania pozwolą na budowanie nowej historii szkoły. Dziś wspominamy i świętujemy, ale jutro czekają na nas nowe wyzwania, do których musimy się przygotować. Życzę, byście Państwo swoje zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie skierowali również na nowe obszary, które tworzymy, byśmy mogli szkołę  przygotować do nowych wyzwań i zadań – mówił H. Bartoszewski. Na zakończenie starosta dziękując za 50 lat wyraził nadzieję, że kolejnych 50 lat działania szkoły będzie pięknie zapisane na kartach jej historii.

Do życzeń przyłączyli się kolejni goście, m.in. parlamentarzyści i samorządowcy. Jubileusz był również okazją do wręczenia odznaczeń. Poseł Jan Dziedziczak wręczył pani Małgorzacie Skałubie, nauczycielce przedmiotów zawodowych przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie to ustanowione na pamiątkę stworzenia w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej przyznawane jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Na kolejny dzień, 27 kwietnia 2023 roku, szkoła w ramach jubileuszu zaprasza na XV edycję Konkursu Tańca o Złotą Nutkę.

 

 

Najnowsze artykuły