ŚMIGIELSKA WIOSNA TURYSTYCZNA

Kościańscy policjanci wzięli udział w przedsięwzięciu ,,Śmigielska Wiosna Turystyczna”, organizowanym w Zespole Szkół w Czaczu. Podczas spotkań z uczniami poruszali tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, zarówno pieszych jak i rowerzystów, a także znakowali rowery w ramach projektu WIBEROO – Wielkopolski Bezpieczny Rower.

15 kwietnia w szkołach gminy Śmigiel organizowano rajd rowerowy oraz zajęcia w ramach ,,Śmigielskiej Wiosny Turystycznej”. Kościańscy policjanci zajmujący się profilaktyką, na zaproszenie Zespołu Szkół w Czaczu włączyli się w przedsięwzięcie. Policjantka przeprowadziła prelekcje w dwóch grupach wiekowych: klasach I-IV oraz od V-VIII.

Podczas spotkania w młodszej grupie omówiła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwracając szczególną uwagę na pieszych i rowerzystów. Poruszono również temat numeru alarmowego, sposobu powiadamiania służb, zachowania w kontaktach z osobami obcymi, a także ogólnych zasad bezpieczeństwa.

W trakcie spotkania w klasach V-VIII policjantka oprócz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, omówiła również odpowiedzialność karną nieletnich oraz tematy związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom.

W ramach WIBEROO- Wielkopolski Bezpieczny rower, podczas spotkania znakowano również rowery. Program ten umożliwia oznakowanie i ewidencjonowanie rowerów, w celu przeciwdziałania kradzieżą, a także możliwość publikacji informacji ich kradzieży.

 

Najnowsze artykuły