JAKICH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE POLITYKI RODZINNEJ OCZEKUJĄ POLACY? INSTYTUT FINANSÓW PRZEDSTAWIA NOWE WYNIKI BADAŃ OPINII

Instytut Finansów opublikował najnowszą Informację Sygnalną pt. „Polacy o mieszkaniu jako wsparciu dzietności i rodzin z małymi dziećmi”. Dokument jest efektem badania opinii na temat postrzegania polityki rodzinnej w kontekście posiadania potomstwa.

Zdaniem 53% ankietowanych większa dostępność publicznych żłobków i przedszkoli mogłaby zachęcić polskie rodziny do posiadania dzieci. Ten pomysł cieszył się największym zainteresowaniem ze strony pytanych osób. Na kolejnych miejscach uplasowały się zmiany w obszarze stabilności pracy młodych osób oraz dostępność tanich mieszkań dla rodziców z małymi dziećmi.

„Polityka rodzinna i posiadanie potomstwa to jeden z najważniejszych tematów dyskusji publicznej w ostatnich latach. Nasze badanie uwidacznia, iż w opinii wielu Polaków wsparcie w zakresie mieszkań dla rodziców małych dzieci może być instrumentem przekonującym do powiększenia rodziny. Mieszkanie i życie rodzinne to bowiem dwie sfery nierozerwanie ze sobą związane” – podkreśla dr Katarzyna Obłąkowska, współautorka informacji sygnalnej.

Innym poruszonym w raporcie obszarem jest kwestia dopłat do wynajmu mieszkania dla rodziców małych dzieci oraz z niskimi dochodami. Na zdecydowane poparcie tego rozwiązania wskazuje 46% respondentów, a 11% jest przeciwnego zdania.

„Decyzja o powiększeniu rodziny jest dla wielu par trudna do podjęcia, ze względu na czynniki społeczne i ekonomiczne. Może się wydawać, że wpływ na demografię miałby rozwój budownictwa społecznego dla rodzin z małymi dziećmi, gdyż takie rozwiązanie popiera połowa ankietowanych” – dodaje Dyrektor Instytutu Finansów Łukasz Chrobak.

Informacja Sygnalna pt. „Polacy o mieszkaniu jako wsparciu dzietności i rodzin z małymi dziećmi” została zrealizowana metodą CATI na ogólnopolskiej grupie obywateli w wieku 18+.

 

Instytut Finansów:

Instytut Finansów jest jednostką sektora finansów publicznych. Celem statutowym jednostki jest budowa świadomości finansowej w społeczeństwie, w ramach współpracy z ośrodkami naukowymi.

Głównym zadaniem stojącym przed Instytutem Finansów jest działalność analityczna oraz wydawnicza, realizowana poprzez całościowe opracowywanie raportów, analiz, badań i opracowań. Dzięki aktywności Instytutu, udział w pracach badawczych biorą eksperci, liderzy opinii, autorytety i naukowcy wielu polskich uczelni wyższych. Wśród wielu projektów edukacyjnych, webinarów, seminariów i konferencji znajduje się także między innymi Akademia Finansów gromadząca najbardziej utalentowanych maturzystów i studentów kierunków ekonomicznych.

 

 

Najnowsze artykuły