PRACE PRZY ULICY SOŁECKIEJ W BONIKOWE

Trwają prace przy przebudowie ulicy Sołeckiej w Bonikowie. Całkowity koszt prac, które wykonuje konsorcjum Dromar i Dromar Bis z Nowej Wsi, wynosi ponad 964 tys. złotych. Inwestycję po połowie sfinansują Powiat Kościański i Gmina Kościan. Zgodnie z zawartą umową w ramach inwestycji przebudowany zostanie 666-metrowy odcinek. Wybudowany zostanie chodnik z kostki betonowej, ustawione zostaną krawężniki i bariery ochronne chodnikowe. Powstanie nowa kanalizacja deszczowa. Przebudowywany odcinek drogi będzie miał również nowe oznakowanie poziome i pionowe.
Prace zakończą się w czerwcu 2023 roku.

 

 

Najnowsze artykuły