PIENIĄDZE DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROGNIEWICACH

Powiat Kościański znalazł się na liście z przyznanym dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wymianę, odnowienie i naprawę stolarki okiennej i drzwiowej klasycystycznej oficyny pałacowej z
końca XVIII wieku w Jarogniewicach. Koszt zadania szacowany jest na ponad 170 tys. złotych, przyznana dotacja wyniesie 50 tys. złotych. Dofinansowanie przyznane jest w ramach rządowego programu “Ochrona zabytków 2023”. Oficyna pałacowa, w której naprawione i wymienione zostaną okna i drzwi balkonowe, jest częścią zabudowań należących do Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, prowadzonego przez Powiat Kościański.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem zakres prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych obejmie m.in. naprawę okien skrzynkowych, dwuskrzydłowych oraz naprawę okien polowych, w tym rozszklenie i rozebranie elementów skrzydeł, oczyszczenie skrzydeł i ram z powłok malarskich, oszlifowanie i uzupełnienie ewentualnych ubytków drewna kitem stolarskim, złożenie i sklejenie skrzydeł, pomalowanie, oszklenie i ponowny montaż. Naprawione zostaną także drzwi balkonowe, w jednym pomieszczeniu drzwi balkonowe zostaną wymienione zgodnie z istniejącym wzorem. Ponadto w celu poprawienia termoizolacyjności część okien zostanie wymieniona na okna PCV rozwieralne, jednodzielne.

 

Najnowsze artykuły