PIENIĄDZE DLA POWIATOWYCH SZKÓŁ NA ROZWÓJ CZYTELNICTWA

Trzy szkoły prowadzone przez Powiat Kościański otrzymają wsparcie finansowe na zakup książek, elementów wyposażenia oraz działanie promujące czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Kościanie otrzyma wsparcie z budżetu państwa w kwocie 4 tys. złotych. Całkowity koszt zadania, które obejmował złożony do programu wniosek wyniesie natomiast 5 tys. złotych. Liceum Ogólnokształcące w Nietążkowie otrzyma wsparcie w wysokości 12 tys. złotych, przy czym całkowita wartość zadania to 15 tys. złotych. Takie samo wsparcie – 12 tys. złotych – otrzyma II Liceum Ogólnokształcące w Kościanie. Wartość zadania, na które złożono wniosek to także 15 tys. złotych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Najnowsze artykuły