POWIAT DOFINANSUJE PRACE PRZY ZABYTKACH

ada Powiatu Kościańskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu kościańskiego. Zabytek, który otrzymał dotację musi być wpisany do rejestru zabytków lub znajdować się w gminnej ewidencji zabytków. Nie może też stanowić własności Powiatu Kościańskiego.
W tym roku przyznano trzy dotacje. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Barbary w Gryżynie otrzymała 15 tys. złotych na prace konserwatorsko-restauratorskie obejmujące grobowiec rodziny Zakrzewskich znajdujący się na cmentarzu przykościelnym. Na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu głównym 20 tys. złotych otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie. Małgorzata i Mirosław Grysiowie otrzymali natomiast 15 tys. złotych na roboty budowlane obejmujące wykonanie tynków wewnętrznych w holu głównym dworu w Nielęgowie.

 

 

Najnowsze artykuły