BĘDZIE ZIELONO I PIĘKNIE PRZED BUDYNKIEM STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE

Uczniowie technikum architektury krajobrazu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie wykonają nasadzenia roślin przed budynkiem Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego Kościana.

Nasadzenia wykonane zostaną zgodnie z opracowanym przez uczniów autorskim projektem, który zakłada posadzenie przed gmachem urzędu m.in. cisów, miskantów chińskich i hortensji bukietowych. Między roślinami wyłożony zostanie ozdobny kamień.

Ponadto w miejscach po wyburzonych szpecących murkach, przed głównym wejściem do urzędu uzupełniona zostanie kostka betonowa.

W chwili pisania tego tekstu końca dobiegały prace przygotowawcze przed budynkiem – usuwanie pozostałości po starej zieleni, karczowanie oraz burzenie murków. Prace te wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie.

Koszt nasadzeń wykonanych przez uczniów zamknie się w kwocie 10 tys. złotych i wykonany zostanie – jeśli nie przeszkodzą warunki pogodowe – do końca kwietnia br.

Zadanie koordynowane i finansowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kościanie.

Źródło: Powiat Kościan

Najnowsze artykuły