DO KOŃCA 2023 OBOWIĄZKOWA WYMIANA BEZKLASOWYCH KOPCIUCHÓW

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę antysmogową w dniu 18 grudnia 2017 r. (znowelizowana 29 listopada 2021 roku), która wprowadza na terenie województwa wielkopolskiego ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z uchwałą kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

  1. Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych.
  2. Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły 5 klasy zainstalowane przed wejściem w życie uchwały, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń tj. piece, kominki czy kozy zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańcy gminy do ubiegania się o dotację na wymianę pieców węglowych. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja w budynku wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów węglowych. Do uzyskania dofinansowania nie jest konieczna likwidacja pieców objętych opieką konserwatora zabytków oraz posiadających wysokie walory estetyczne pod warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym. Dotacja może stanowić 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jeden budynek. Wnioski o przyznanie dotacji będą przyjmowane na stosownych formularzach w terminie od 1 lutego do 30 czerwca br. Podpisane wnioski należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub przez skrzynkę podawczą ePUAP. W tym roku przeznaczono z budżetu gminy 300 tysięcy złotych na to zadanie. Wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. (https://bip.gminakoscian.pl/bip/8515.html)

PROGRAMY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Informujemy również, że istnieje możliwość dofinansowania kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy z programu „Czyste Powietrze”. Wnioski mogą składać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie rządowej – https://czystepowietrze.gov.pl/.

Przypominamy również o możliwości dofinansowania zakupu i montażu pompy ciepła z programu „Moje ciepło” dla nowych budynków jednorodzinnych. Można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny . Więcej informacji o programie https://mojecieplo.gov.pl/.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły