BADANIA ANKIETOWE W GMINIE

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 1-20 kwietnia 2023 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie gminy realizowane będzie badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ).

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły