SPOTKANIE KLUBU SEKRETARZY POWIATÓW

W Powiecie Kościańskim goszczą sekretarze powiatowi z Wielkopolski. Klub Sekretarzy Powiatów działa przy Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Uczestników zjazdu w czwartek, 23 marca 2023 roku przywitał w Starostwie Powiatowym w Kościanie Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański. W spotkaniu wzięła udział także Dorota Słowińska, Wicestarosta Kościański i Maja Moskwa, Sekretarz Powiatu. Starosta witając gości scharakteryzował powiat i opisał najważniejsze, realizowane przez samorząd inwestycje. Dwudniowe spotkanie urzędników będzie poświęcone zarządzaniu kryzysowemu. Gościem zjazdu i prelegentem będzie Dariusz Dymek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, który omówi m.in. zadania administracji państwowej w obszarze zarządzania kryzysowego. Podczas wykładów zostanie omówiony projekt ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej, sprawa organizacji kwalifikacji wojskowej, a także będą omawiane konkretne sytuacje kryzysowe m.in. katastrofa ekologiczna na jeziorze Średzkim i wybuch gazu w Jankowie Przygodzkim.

Poza zajęciami goście zwiedzą pałac w Racocie, w którym są zakwaterowani i Turew.

 

 

Najnowsze artykuły