NAGRODA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Burmistrz Gminy Czempiń informuje, iż do dnia 31 marca 2023 r.  można składać wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku Przyznawanie nagród regulują zapisy uchwały XXXII/224/16 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

Czempin.pl

Najnowsze artykuły