NAGRODA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Burmistrz Gminy Czempiń informuje, iż do dnia 31 marca 2023 r.  można składać wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku Przyznawanie nagród regulują zapisy uchwały XXXII/224/16 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie…

Czytaj więcej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2023

Gmina Miejska Kościan realizuje Program “Opieka Wytchnieniowa”.  celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1)  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 2) osobami posiadającymi: ·         orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub ·         orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności. 3) Usługę w formie opieki wytchnieniowej realizujemy w dwóch formach: w ramach pobytu…

Czytaj więcej