BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM W RAMACH NFZ

Szanowni Państwo, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie informuje, iż od 15 marca 2023 roku badania rezonansem magnetycznym (RM) będą wykonywane w tut. Szpitalu na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rezonans magnetyczny jest badaniem bezpłatnym, całkowicie refundowanym ze środków NFZ.

Wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty współpracującego z poradnią specjalistyczną udzielającą świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Skierowanie jest ważne dopóki istnieją przesłanki wskazujące potrzebę podjęcia działań diagnostycznych i zachowuje swoją ważność do czasu jego realizacji.Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu: 65 512 30 82

lub osobiście w następujące dni:

  • Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach: 8.00 – 16.00
  • Środa w godzinach:  8.00 – 21.00

Najnowsze artykuły