POMOC PORADNI DLA ABSOLWENTÓW 8 KLAS

Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna w Kościanie przypomina wszystkim absolwentom  8 klas i ich rodzicom, że udziela wsparcia w wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

Poradnia prowadzi indywidualne i grupowe badania  pozwalające wybrać najbardziej optymalny kierunek edukacji. Ponadto rodzice i uczniowie mogą zwrócić się do poradni o poradę i konsultacje.

Równocześnie Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Grażyna Majchrzycka zwraca szczególną uwagę rodzicom dzieci, które od września 2023 roku chcą kontynuować naukę w szkole branżowej na przepisy Kodeksu Pracy, które mówią o tym, że „osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat”.

Kolejny, równie istotny przepis dotyczący nauki i zatrudnienia osób, które nie ukończyły jeszcze 15 lat – uczniów szkoły branżowej, wskazuje na to, że jest to tylko możliwe tylko, gdy dziecko posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego oraz gdy uzyska pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w tej sprawie. Bez takiej opinii dziecko nie będzie mogło zawrzeć umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, a tym samym nie będzie mogło rozpocząć nauki w szkole branżowej.

Szczegółowe informacje w sprawie wsparcia, konsultacji, badań i opinii można otrzymać bezpośrednio w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Kościelnej 5 a w Kościanie lub pod numerami telefonu: 65 512 17 60, 65 511 74 20.

Najnowsze artykuły