PODPISANIE UMOWY NA DOKOŃCZENIE REWITALIZACJI RYNKU I ULICY WROCŁAWSKIEJ

W dniu 14 marca Burmistrz Piotr Ruszkiewicz podpisał umowę na dokończenie rewitalizacji Rynku i ulicy Wrocławskiej. Wykonawcą będzie firma PB Haus Sp. z o.o. Sp. k. z Leszna.

Oferta firmy z Leszna została uznana za najkorzystniejszą spośród czterech, jakie złożono w przetargu. Wyboru dokonano na podstawie kryterium ocen określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

Wszyscy oczekujemy, że wykonawca sprawnie dokończy prace na Rynku i ulicy Wrocławskiej, aby zrewitalizowana starówka mogła tętnić życiem – powiedział burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego dotyczącego przebudowy Rynku i ulicy Wrocławskiej w Kościanie w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przyjęto ofertę firmy ofertę firmy PB Haus Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Wilkowicka 47, 64-100 Leszno za cenę 3 597 752,05 zł.

Przedmiotem umowy jest dokończenie przebudowy Rynku i ulicy Wrocławskiej w Kościanie. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie obudowy granitowej schodów, pochylni do Ratusza z balustradami, poręczami, dokończenie nawierzchni drogowej z kostki i płyt granitowych, budowę oświetlenia ulicznego, iluminacji budynku Ratusza, Rynku, rozdzielnic doziemnych, wykonanie systemu nagłośnienia, budowy fontanny w zakresie architektury – obudowy granitowo-drewnianej, montażu dysz i uruchomienia, budowy instalacji teletechnicznej wraz z monitoringiem, małej architektury.

Wykonawca ma 23 tygodnie od podpisania umowy na realizację inwestycji we wskazanym powyżej zakresie.

Po podpisaniu umowy w gabinecie burmistrza Kościana, przedstawiciele wykonawcy udali się na Rynek i ulicę Wrocławską, aby omówić z przedstawicielami urzędu szczegóły przejęcia placu budowy.

 

Najnowsze artykuły