ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ W 2023 ROKU

Zarząd Powiatu Kościańskiego w poniedziałek, 6 marca 2023 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2023 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

W tym roku do Starostwa Powiatowego w Kościanie na wszystkie cztery zakresy zadań wpłynęło 111 ofert. Komisja konkursowa oceniła wszystkie wnioski. Niestety, 14 wniosków nie spełniło kryteriów formalnych Wnioskodawca mógł maksymalnie zdobyć  64 punkty.

W zakresie kultury fizycznej wsparcie finansowe w łącznej wysokości 83 900 złotych przyznano 41 wnioskodawcom. Dofinansowanie otrzymało 25 wnioskodawców realizujących zadania z zakresu kultury. Udzielone wsparcie wynosi 34 800 złotych.

Na promocję i ochronę zdrowia Zarząd Powiatu Kościańskiego przyznał kwotę 41 550 złotych. Pieniądze te zostały podzielone na 22 oferentów. Zarząd postanowił także wesprzeć 8 podmiotów realizujących zadania z zakresu turystyki. Na ten cel udzielono wsparcia w wysokości 19 180 złotych.

Łącznie w otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2023 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia Zarząd Powiatu Kościańskiego rozdzielił 179 430 złotych. Jest to kwota większa niż w roku poprzednim o ponad 15 tys. złotych.

 

Kultura 2023

Kultura fizyczna 2023

Promocja i ochrona zdrowia 2023

Turystyka 2023

Najnowsze artykuły