POWIAT OGŁOSIŁ PRZETARG NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZKÓŁ

Powiat Kościański ogłosił przetarg na zwiększenie efektywności energetycznej oraz modernizację elewacji w placówkach oświatowych Powiatu Kościańskiego.

Zadanie będzie się składać z trzech elementów. Pierwszy z nich polegać będzie na poprawieniu efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie. Cel ten zrealizowany ma zostać m.in. dzięki dociepleniu ścian budynku szkoły, położeniu tynku silikonowego, malowaniu elewacji, pokryciu dachu papą termozgrzewalną, dociepleniu ościeżnic okiennych i wymianie drzwi.

Drugi element realizacji zadania to modernizacja elewacji budynku sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Z uwagi na upływający czas, wybudowany dwadzieścia lat temu budynek wymaga niezbędnych prac remontowych polegających m.in. na całkowitym usunięciu warstwy tynku, zagruntowaniu powierzchni oraz wykonaniu nowego tynku silikonowego wraz z malowaniem elewacji.

Trzeci element zadania polegać będzie na modernizacji kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie. W ramach tej części zadania wymienione zostaną dwa kotły gazowe wraz z osprzętem.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 5,5 mln złotych, wartość dofinansowania z z Programu Inwestycji Strategicznych “Polski Ład” wyniesie blisko 5 mln złotych, co będzie stanowić 90% wartości zadania.

Termin składania ofert mija 14 marca 2023 roku.

Najnowsze artykuły