WJAZD Z ULICY WYSZYŃSKIEGO NA ULICĘ KOŚCIELNĄ OTWARTY DLA POJAZDÓW

Na wniosek mieszkańców i przedsiębiorców ulic śródmieścia wprowadzona została zmiana w organizacji ruchu na ulicy Kościelnej i Szpitalnej. Schemat przedstawia załączona mapa.

Preferowany objazd Rynku prowadzi ulicami: Wyszyńskiego, Wodną i Garbarską. To trasa z pierwszeństwem przejazdu.

Możliwy jest także objazd ulicami: Wyszyńskiego, Kościelna, Szpitalna, Masztalerza, Garbarska. Utrzymane zostało podporządkowanie wyjazdu z ulicy Masztalerza samochodom jadącym ulicą Garbarską (poprzez wprowadzenie znaku „STOP”).

 

mapa organizacji ruchu i oznakowaniaPOBIERZ PLIK

Najnowsze artykuły