PIENIĄDZE NA ZABYTKI

Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Kwotę 15.000 zł przyznano firmie GRANIT-MAR w Kościanie z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z remontem w Dworze „Willa Berlińska” w Nielęgowie. Dofinansowanie w wysokości 15.000 zł przyznano także Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Gryżynie na renowację chodnika wokół kościoła.

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły