STACJA POMIAROWA JAKOŚCI POWIETRZA NA STADIONIE

Na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Wojciecha Maya 26 w Kościanie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska uruchomił automatyczną stację pomiarową jakości powietrza, która działa w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Przez rok stacja mierzyć będzie zanieczyszczenia powietrza: pył zawieszony PM10 i PM2,5. Wyniki pomiarów pyłu, dostępne są na bieżąco na stronach internetowych:

Najnowsze artykuły