UROCZYSTA ZBIÓRKA Z OKAZJI ZDANIA I OBJĘCIA STANOWISKA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KOŚCIANIE

W kościańskiej komendzie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji objęcia obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie. Stanowisko to objął podinsp. Robert Przyjemski.

Dziś o godz. 12.00 w sali konferencyjnej kościańskiej komendy odbyła się szczególna uroczystość. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, funkcjonariusze, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście uroczyście pożegnali odchodzącego na emeryturę po 32 latach służby, insp. Andrzeja Zakrzewskiego, a także powitali na tym stanowisku podinsp. Roberta Przyjemskiego, który rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu objął obowiązki służbowe Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie.

Po 31 latach służby z policyjnym mundurem pożegnał się również, odchodząc na emeryturę podinsp. Waldemar Okupniczak, będący wcześniej I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie.

Zgodnie z ceremoniałem policyjnym przebieg tej uroczystości miał charakter uroczysty. Zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy uroczystości naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Konrada Stróżyńskiego, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu. Następie nastąpiło powitanie zaproszonych gości. W dalszej części odczytano stosowne rozkazy personalne. Insp. Andrzej Zakrzewski złożył meldunek o zdaniu stanowiska, zaś podinsp. Robert Przyjemski zameldował gotowość do objęcia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka podziękował szefowi kościańskiej Policji za wspólne lata służby, za dbanie i czuwanie nad bezpieczeństwem lokalnej społeczności. Komendant życzył insp. Andrzejowi Zakrzewskiemu spełnienia marzeń i realizacji zamierzonych celów.

Insp. Andrzej Zakrzewski podziękował za współpracę policjantom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, władzom samorządowym oraz przedstawicielom instytucji z terenu powiatu kościańskiego, z którymi współpracował na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Przejmujący obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie podinsp. Robert Przyjemski podziękował za obdarzone zaufanie.

Do podziękowań, a zarazem gratulacji dla nowego Komendanta przyłączyli się funkcjonariusze, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście.

Źródło: KPP Kościan

Najnowsze artykuły