CZERWONA GWIAZDA POZOSTANIE…

W odpowiedzi na pismo Burmistrza Miasta Kościana dotyczące usunięcia czerwonej gwiazdy wieńczącej obelisk na kwaterze żołnierzy sowieckich w Kościanie Wielkopolski Urząd Wojewódzki poinformował, że dokonywanie takich zmian jest aktualnie niewskazane. W związku z wnioskami mieszkańców i radnych, burmistrz Kościana wystąpił w ubiegłym roku do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o wydanie opinii na temat usunięcia gwiazdy z kwatery wojennej żołnierzy sowieckich w Kościanie. Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu uznało, że można to zrobić przenosząc symbol gwiazdy – określający  przynależność żołnierzy do określonej formacji wojskowej – na tablicę znajdującą się na obelisku. Ponieważ dokonanie takich zmian leży wyłącznie w gestii wojewody, który musi uzyskać zgodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, burmistrz wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o rozpatrzenie możliwości usunięcia gwiazdy. Wojewoda poinformował, że zgodnie z umową międzynarodową, dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji kwater żołnierzy sowieckich wymaga konsultacji ze stroną rosyjską. W obliczu wojny prowadzonej przez Rosję z Ukrainą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzenie takich konsultacji uznaje aktualnie za niewskazane – informuje burmistrz Piotr Ruszkiewicz. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazuje, że brak konsultacji ze stroną rosyjską na temat cmentarzy sowieckich w Polsce, może spowodować działania odwetowe na polskich cmentarzach w Rosji.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły