SUW W RACOCIE JUŻ DZIAŁA

Zakończyła się rozbudowa stacji uzdatniania wody w Racocie. Zadanie obejmowało rozbudowę tej „hydroforni” do docelowej wydajności 60 m3/h. W zakres inwestycji wchodził m.in. montaż urządzeń technologicznych (komory reakcji, filtry, aeratory, pompy, dmuchawa, sprężarki, komora czerpna, system dozowania podchlorynu i koagulantu), montaż orurowania i armatury, instalacja przepustnic, wymiana pomp głębinowych, instalacja przepływomierzy i aparatury kontrolno-pomiarowej, budowa 3 zbiorników retencyjnych na wodę uzdatnioną o łącznej pojemności 450 m3, budowa odstojnika wód popłucznych, zbiornika bezodpływowego i zbiornika na odcieki z chlorowni, montaż instalacji sprężonego powietrza, przebudowa budynku SUW (przebudowa połaci dachowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku, remont pomieszczeń, wymiana zasilana elektrycznego oraz montaż instalacji oświetleniowej i sterowniczej oraz monitoringu), instalacja agregatu prądotwórczego z uwzględnieniem automatycznego startu i zatrzymania, montaż systemu sterowania w oparciu o system PLC, instalacja systemu SCADA, a także wykonanie drogi dojazdowej, chodników, miejsc postojowych, ogrodzenia i bramy wjazdowej oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PRO-MET z Koźmina Wielkopolskiego, a jego koszt pochłonął kwotę 7.988.562,24 zł. Gmina Kościan pozyskała na ten cel pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 mln zł z możliwością umorzenia jej ostatniej raty w wysokości 30% wartości pożyczki po uzyskaniu zakładanego efektu ekologicznego. Aktualnie przygotowujemy się do przełączenia zasilania miejscowości Racot w wodę ze zmodernizowanej stacji. (md)

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły