POWIAT UDZIELIŁ GMINOM DOTACJI NA USUNIĘCIE AZBESTU

Rada Powiatu Kościańskiego na ostatniej sesji, która odbyła się 16 lutego 2023 roku przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządom Śmigla, Czempinia, Krzywinia i Miasta Kościana na prace związane z demontażem, zbiórką, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Dotacja udzielana jest jednostkom realizującym gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości do 50% środków, które gmina przeznaczy na realizację zadania w danym roku.

Gmina Śmigiel otrzyma dotację w wysokości 20 600 złotych, Gmina Czempiń – 13 800 złotych, Gmina Krzywiń – 12 200 złotych, natomiast dotacja dla Miasta Kościana wyniesie 9 400 złotych.

Uchwała w sprawie dotacji dla Gminy Kościan procedowana będzie w innym terminie.

Źródło: Powiat Kościan

Najnowsze artykuły