79. ROCZNICA ŚMIERCI FLORIANA MARCINIAKA – PAMIĘTAMY!

20 lutego 2023 roku obchodziliśmy 79. rocznicę tragicznej śmierci Harcmistrza Floriana Marciniaka, Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Czempiniu Maciejem Głochowiakiem oraz Radnym Tomaszem Grzelczykiem odwiedzili miejsca pamięci, by złożyć Bohaterowi hołd. Harcmistrz Florian Marciniak był współorganizatorem i pierwszym komendantem Szarych Szeregów. Urodził się 4 maja 1915 r. w Gorzycach, gdzie również złożono kwiaty. Od najmłodszych lat należał do harcerstwa. Był oddanym instruktorem harcerskim. Po zdaniu matury w 1934 r. rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim. Następnie pracował w Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. W chwili wybuchu wojny pracował w poznańskim Pogotowiu Harcerzy. Kierował akcjami przeciwpożarowymi i zabezpieczał urzędy państwowe. 8 września 1939 r. przedostał się do Warszawy, gdzie zorganizował Pogotowie Harcerzy i został jego komendantem. 27 września 1939 r., został naczelnikiem Szarych Szeregów i był nim aż do aresztowania. Wywarł duży wpływ na program wychowawczy i plany działania tajnej organizacji. W marcu 1943 r. brał udział w przygotowaniach do odbicia z rąk Gestapo Janka Bytnara „Rudego” („Akcja pod Arsenałem”). 6 maja 1943 r., po wpadce Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy, został aresztowany. Podczas przesłuchań przez Gestapo nie wydał swoich współpracowników. Pomimo usilnych prób harcerzom nie udało się odbić swojego przywódcy. Harcmistrz Florian Marciniak został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, gdzie prawdopodobnie 20 lutego 1944 roku został zamordowany. Ciała nigdy nie odnaleziono. Miał zaledwie 29 lat. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, za upowszechnianie wiedzy o dziejach Narodu Polskiego”. Gmina Czempiń również nie zapomniała o Bohaterze. Miejsca pamięci Harcmistrza znajdują się w Czempiniu na placu Zielony Rynek i w Gorzycach.

Źródło: Gmina Czempiń

Najnowsze artykuły