REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Wójt Gminy Kościan zarządzeniami nr 8/2023 oraz nr 9/2023 ustalił terminy przeprowadzenia rekrutacji do gminnych przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Kościan na rok szkolny 2023-2024. Wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym można składać do dyrekcji Zespołów Szkół w terminie od 21 lutego do 13 marca br. Zgłoszenia do klasy pierwszej przez uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane będą w terminie od 1 do 17 marca br. Informacje o pozostałych terminach związanych z rekrutacją dostępne są w załącznikach oraz w sekretariatach szkół gminnych i na ich stronach internetowych wraz z regulaminami przyjęć i wzorami wniosków.

Załączniki:

Rekrutacja do przedszkoli 

Rekrutacja do szkół

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły