KOŚCIAŃSKI SZPITAL STARA SIĘ O KOLEJNE PIENIĄDZE

Na początku grudnia informowaliśmy, że SP ZOZ w Kościanie z sukcesem zakończył udział w konkursie w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pozyskał 7 milionów złotych na uzupełnienie i wymianę aparatury medycznej wykorzystywanej w diagnostyce i leczeniu hospitalizowanych pacjentów. Umowę na to zadanie dyrektor SP ZOZ w Kościanie podpisał z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego 1 lutego 2023 roku.

Obecnie szpital złożył kolejny wniosek, również w ramach ogłoszonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego naboru. Wartość zadeklarowanego we wniosku sprzętu opiewa na kwotę niespełna 2 milionów złotych. Pieniądze te pozwolą na zrealizowanie kolejnych zakupów sprzętu dla szpitala.

– Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków pod koniec roku. Na przygotowanie i złożenie wniosku mieliśmy czas do 20 stycznia 2023 roku. To bardzo niewiele czasu na przygotowanie i opracowanie wniosku. Chcemy skorzystać również z tej szansy. Sukces pozwoli nam na kolejne zakupy i dalszą wymianę sprzętu wykorzystywanego w Szpitalu – mówi Wojciech Maćkowiak, dyrektor SP ZOZ w Kościanie.

Pozyskane środki pozwoliłby na zakup dwóch stołów operacyjnych na Blok Operacyjny. Ponadto możliwa byłaby wymiana sprzętu w pracowniach fizjoterapii w Kościanie, Śmiglu i Krzywiniu. Dodatkowo doposażona w sprzęt zostanie Pracownia Fizjoterapii funkcjonująca w ramach Oddziału Rehabilitacyjnego. Sukces wniosku pozwoli także na zakup wideokolonoskopu i gastroskopu chirurgicznego. Z kolei Oddział wewnętrzny wzbogaci się o  nowy aparat USG z funkcją doppler oraz urządzenia typu Hollter.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zakupy sprzętu muszą być zrealizowane do połowy 2023 roku.

Najnowsze artykuły