PIENIĄDZE NA UL. ŁĄKOWĄ W KOŚCIANIE

Powiat Kościański otrzyma blisko 3 mln złotych na rozbudowę ul. Łąkowej w Kościanie.

Złożony przez Powiat Kościański wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę, przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 3962P ul. Łąkowa w Kościanie znalazł się na liście zadań, które otrzymają dofinansowanie.

Łączny koszt zadania szacowany jest na blisko 5 mln złotych, RFRD Powiat otrzyma 60% tej kwoty – blisko 3 mln złotych. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu Powiatu Kościańskiego i Miasta Kościana.

Zadanie będzie składało się z czterech odcinków. W ramach całego zadania projektuje się przekrój uliczny o szerokości jezdni 6,00 m oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego i nowego oznakowania pionowego. Wykonane zostaną zjazdy do posesji z kostki betonowej

W ramach pierwszego odcinka wybudowane zostanie rondo na skrzyżowaniu drogi powiatowej 3962P z drogą powiatową 3965P.

Na drugim odcinku planowane są roboty związane z wykonaniem z nawierzchni bitumicznej, prawostronnej ścieżki pieszo-rowerowej na długości 144 m i szerokości 3,00 m oraz lewostronnego chodnika o długości 144 m i szerokości 2,00 m, wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną i położenie warstwy ścieralnej. Nastąpi także regulacja włazów istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynek zaworów wodociągowych oraz studni telekomunikacyjnych.

Na odcinku trzecim planuje się wykonanie z nawierzchni bitumicznej prawostronnej ścieżki pieszo-rowerowej na długości 237 m i szerokości 3,00 m oraz chodnika o długości 252 m i szerokości 2,00 m, wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną i położenie warstwy ścieralnej. Nastąpi regulacja włazów istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynek zaworów wodociągowych oraz studni telekomunikacyjnych. Wykonane zostaną dwie zatoki parkingowe.

Na czwartym odcinku powstanie z nawierzchni bitumicznej prawostronna ścieżka rowerowa o długości 265 m i szerokości 2,00 m oraz prawostronna ścieżka pieszo-rowerowa o długości 153 m i szerokości 3,00 m. Ponadto powstanie lewostronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,00 m. Wykonana zostanie podbudowa drogi, położona zostanie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 8 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Wykonana zostanie regulacja włazów istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, skrzynek zaworów wodociągowych oraz studni telekomunikacyjnych.

W ramach zadania powstanie jedno wyniesione przejście dla pieszych, jedno wyniesione skrzyżowanie oraz rondo.

Drugi ze składanych przez Powiat Kościański do RFRD wniosek dotyczył rozbudowy drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo – Sierakowo wraz z budową oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo. Wniosek ten znajduje się na trzecim miejscu listy rezerwowej z możliwością otrzymania dofinansowania po podpisaniu umów na zadania z listy zadań, które mają gwarantowane dofinansowanie i ewentualnych po przetargowych oszczędnościach uzyskanych w ramach tej pierwszej listy.

Źródło: Miasto Kościan

Najnowsze artykuły