ODPRAWA ROCZNA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W KOŚCIANIE

Wczoraj (26 stycznia 2023r.) w Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy funkcjonariuszy w 2022 roku, w której uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Odprawa roczna, na której przedstawiony został stan bezpieczeństwa na terenie powiatu kościańskiego to podsumowywane pracy policjantów. Przedstawiony został stan bezpieczeństwa na terenie powiatu przez Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie. W odprawie uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut oraz zaproszeni goście – Starosta Kościański Henryk Bartoszewski, przedstawiciele władz samorządowych, Komendant Straży Miejskiej w Kościanie, Komendant PSP w Kościanie, przedstawiciele związków zawodowych, a także policjanci oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Odprawę służbową rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Kościanie – insp. Andrzej Zakrzewski, który omówił stan bezpieczeństwa w powiecie kościańskim oraz efekty pracy funkcjonariuszy w 2022 roku, podając w liczbach m.in. ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, zatrzymanych sprawców przestępstw, osób poszukiwanych liczbami gończymi itp. Omówione zostały również zagadnienia z zakresu profilaktyki społecznej i innych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Komendant podziękował również przedstawicielom wszystkim instytucją i przedstawicielom władz samorządowych za dotychczasową współpracę, a także funkcjonariuszom za włożony wysiłek i zaangażowanie w codziennej walce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kościańskiego.

Następnie uczestniczący w odprawie, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut podsumował i ocenił pracę funkcjonariuszy naszej jednostki, a także podziękował za dotychczasową służbę i zaangażowanie.

Na zakończenie odprawy, wyrazy podziękowania za osiągnięte wyniki w służbie oraz dotychczasową współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego powiatu, złożył Starosta Powiatu Kościańskiego Henryk Bartoszewski.

 

 

źródło: KPP Kościan

Najnowsze artykuły