PFRON SZKOLI PRZEWOŹNIKÓW

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje cykl szkoleń dedykowanych pracownikom sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

„Nowe szkolenia to szansa dla pracowników transportu zbiorowego do poszerzenia wiedzy
o takie zagadnienia, jak np. obsługiwać osoby w spektrum autyzmu, czy też w kryzysach psychicznych” – komentuje Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON.

Szkolenia pn. „Różni podróżni – obsługa bez barier” kierowane są do pracowników, którzy na co dzień mają bezpośredni kontakt z podróżnymi, np.: kierowców, motorniczych, sprzedawców biletów, członków drużyn konduktorskich, pracowników świadczących usługi asysty, pracowników infolinii, pracowników punktów obsługi pasażera, czy też kontrolerów biletów. Do udziału w szkoleniu zapraszamy również kadrę zarządzającą, przedstawicieli związków zawodowych przedsiębiorstw oraz organizatorów transportu zbiorowego. Szkolenia mają charakter praktyczny i prowadzone są w formie warsztatów. Szkolimy pracowników między innymi w zakresie: udzielania pomocy, przekazywania informacji oraz komunikowania się z podróżnymi, w tym z osobami z różnymi niepełnosprawnościami

 

 

 

 

Najnowsze artykuły