RADA WYRAZIŁA ZGODĘ NA PRZYSTĄPIENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO DO KLASTRA ENERGII

Rada Powiatu Kościańskiego na posiedzeniu, które obyło się 25 stycznia 2023 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kościańskiego do Klastra Energii Powiatu Kościańskiego. Cele strategiczne klastra to m.in. zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom działającym na terenie klastra możliwości produkcji i dostępu do czystej energii elektrycznej i cieplnej w atrakcyjnej cenie, ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, wydzielenie regionu zeroemisyjnego o pełnej niezależności energetycznej, a także stworzenie platformy współpracy polegającej na pozyskaniu inwestorów, rozwoju inwestycji OZE oraz rozwoju nowych technologii wodorowych. Zgodnie z deklaracją składkę roczną Powiatu Kościańskiego ustalono w kwocie 6 000 zł netto. W powiecie kościańskim, poza samorządem powiatowym, klaster będzie zrzeszać gminy. W przyszłości do klastra będą mogły dołączyć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, właściciele gospodarstw rolnych oraz operatorzy systemu dystrybucyjnego. Zasady funkcjonowania klastra, współpracy, wyznaczenie koordynatora oraz jego obowiązki i uprawnienia określone zostaną w porozumieniu cywilnoprawnym.

Najnowsze artykuły