ZAKOŃCZONO PRACE W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

Zakończono prace związane z przebudową, zaadaptowaniem i wyposażeniem niektórych pomieszczeń Świetlicy Socjoterapeutycznej mieszczącej się w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2. Środki w kwocie 352.690,00 zł na przeprowadzenie inwestycji Samorząd Miasta Kościana otrzymał z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026. Pozostałe niezbędne środki w kwocie 43.364,07 zł wyasygnowano w ramach wkładu własnego z środków Gminy Miejskiej Kościan. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł  396.054,07 zł. Pozyskane środki pozwoliły na przebudowę pomieszczenia magazynowego na pokój do terapii indywidualnej, modernizację toalet wraz z utworzeniem toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową, zakupem i montażem platformy przychodowej oraz zaadaptowanie pomieszczenia kuchennego na pracownię kreatywności. Prace remontowe prowadzono w listopadzie i grudniu ub.r. Z początkiem roku porządkowano siedzibę świetlicy oraz rozpoczęto przygotowania do podsumowania inwestycji. Nowe pomieszczenia pozwolą zwiększyć zakres realizowanego wsparcia a także przyjmować dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

 

 

Najnowsze artykuły