WNIOSKI DO NAGRODY „KOŚCIAN DZIĘKUJE”

Do wtorku 28 lutego 2023 r. do Urzędu Miejskiego Kościana można składać Wnioski o przyznanie Nagrody „Kościan Dziękuje” i zgłaszać kandydatów, którzy poprzez realizację zadań na rzecz miasta wybitnie przyczyniają się do jego rozwoju.

Nagroda „KOŚCIAN DZIĘKUJE” od wielu lat przyznawana jest nieprzeciętnym osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym osobom prawnym za całokształt działalności zawodowej i społecznej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana, komisje stałe i kluby radnych Rady Miejskiej Kościana, Burmistrz Miasta Kościana, Rady Osiedli, zarejestrowane stowarzyszenia oraz organizacje społeczne i gospodarcze działające na terenie miasta. Ponadto wniosek może zostać złożony przez grupę co najmniej 50 mieszkańców miasta posiadających czynne prawo wyborcze.

Wnioski rozpatrzy Kapituła Nagrody, nagrodę w formie statuetki wręczy natomiast Burmistrz Miasta Kościana podczas święta miasta. Szczegółowe informacje na miejskiej stronie internetowej www.koscian.pl oraz w Biurze Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego Kościana tel. 65 5126217.

Najnowsze artykuły