FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO 2023′ – ROZSTRZYGNIĘCIE

Zarząd Powiatu Kościańskiego podjął, 16 stycznia 2023 roku uchwałę w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży”.

W tym roku dofinansowanie otrzymali wszyscy wnioskodawcy. W wyznaczonym terminie wpłynęły 33 oferty na współorganizację imprez sportowo – rekreacyjnych podczas tegorocznych zimowych ferii. Wszystkie oferty spełniły kryteria i otrzymały wsparcie.

W ramach programu mogą być realizowane ogólnodostępne imprezy sportowo-rekreacyjne o charakterze ponadgminnym dla dzieci i młodzieży organizowane w formach: półkolonii, obozów,  festynów, zawodów oraz innych zajęć, podczas których prowadzone będą różne formy rekreacji ruchowej. Dofinansowane projekty mogą trwać od 1 do 3 dni.

Powiat Kościański zobowiązuje się do pokrycia części lub całości kosztów zakupu materiałów, środków żywności, nagród i usług niezbędnych do realizacji zadań będących przedmiotem programu.

Najniższa kwota przyznanych dotacji to 450 złotych. Najwyższe wsparcie to dofinansowanie w wysokości 2900 złotych. Łączna wysokość wsparcia udzielonego przez Powiat Kościański podmiotom organizującym zimowy wypoczynek dzieci to kwota 30 750 złotych.

Uchwała Zarządu Powiatu Kościańskiego dostępna na stronie www.powiatkoscian.pl.

 

Ferie zimowe na sportowo 2023 – rozstrzygnięcie

Najnowsze artykuły