PROTEST MIESZKAŃCÓW STAREGO I NOWEGO LUBOSZA PRZECIWKO BUDOWIE CHLEWNI.

Chlewnia na 2000 tuczników ma powstać w obrębie Starego Lubosza.

Gmina poinformowała mieszkańców o planowanej inwestycji przystępując do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Ma ono polegać na: „Zmianie sposobu użytkowania wiaty na płody rolne na chlewnię o obsadzie 2000 szt. tuczników (280DJP) na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 322 i 323 w obrębie geodezyjnym Stary Lubosz”.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich wyda wójt Gminy Kościan.
Również mieszkańcy mają prawo do składania uwag i wniosków w terminie od 4 stycznia do 3 lutego 2023 roku. Komunikat zaniepokoił część mieszkańców i w sobotę, 7 stycznia, w Nowym Luboszu rozpoczęto zbieranie podpisów pod protestem.

„Serdecznie dziękujemy Wam za tak wspaniały odzew w sprawie podpisów pod petycją! Dziękujemy, że mimo soboty i tak wczesnej pory otwieraliście nam drzwi nawet w piżamach i poświęciliście nam kilka chwil. 98% poparło i podpisało sprzeciw!!! Kto jeszcze nie miał okazji podpisać się, może to jeszcze zrobić, bo lista czeka w sklepie Lewiatan w Nowym Luboszu. Mamy nadzieję, że głosy mieszkańców zostaną wysłuchane!!!” – czytamy na facebookowym profilu wsi.

Zdjęcia poglądowe ze strony: stopfermom.pl
Źródło: Koscian112

Najnowsze artykuły