WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ

Zaproszenie do udziału w rekomendowanych bezpłatnych warsztatach pn. „Wychowywać to kochać i wymagać” w ramach Ogólnopolskiego Programu Wspierania Umiejętności Wychowawczych Rodziców i Nauczycieli- Ośrodka Rozwoju Edukacji.

13 lutego 2023 r. od godz. 17:30

w sali nr 207 przy ul. Bernardyńskiej 2, 64-000 Kościan

 

Adresaci warsztatów:

Rodzice/opiekunowie uczniów kościańskich szkół oraz nauczyciele/ pedagodzy

Program warsztatów- część I:

  1. Budowanie relacji dorosły- dziecko, a w tym:
  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole.
  1. Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.
  2. Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.
  3. Konstruktywne rozwiązanie konfliktów.

Czas trwania warsztatów:

Cykl 10 spotkań (10 tygodni po 3 godz. zegarowe dla jednego warsztatu)

Liczba uczestników max. 15 osób

Uprzejmie proszę o zgłoszenia uczestników do dnia 6 lutego 2023 r.
pod nr telefonu 65 512 22 23

 

Najnowsze artykuły