ZARZĄD POWIATU OGŁOSIŁ OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA REALIZOWANE W 2023 ROKU.

Zarząd Powiatu Kościańskiego we wtorek, 3 stycznia 2023 roku podjął  uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2023 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia. Termin składania ofert upływa 27 stycznia 2021 roku.

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano na 2023 rok kwotę 83 917,40 zł.

Na realizację zadań w zakresie turystyki zaplanowano na 2023 rok kwotę 25 918,30 zł.

Na realizację zadań w zakresie kultury zaplanowano na 2023 rok kwotę 34 876,87 zł.

Na realizację zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia zaplanowano na 2023 rok kwotę 41 643,85 zł.

 Łącznie w budżecie Powiatu Kościańskiego na wsparcie udzielane w ramach otwartego konkursu ofert zabezpieczono ponad 186 tys. złotych.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert i sprawozdań witkac.pl

 

kultura

fizyczna

kultura

turystyka

zdrowie

Najnowsze artykuły