KOLEJNY ROK Z UJEMNYM PRZYROSTEM LUDNOŚCI

Liczba mieszkańców Gminy Kościan na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 16143 i w porównaniu z rokiem ubiegłym spadła o 24. Na pobyt stały zameldowanych było 15950 (w 2021 roku – 15951), a na pobyt czasowy – 193 mieszkańców (w 2021 roku – 216). Wzrosła natomiast o 43 liczba gospodarstw domowych. Najwięcej mieszkańców przybyło Nowym Oborzyskom, które obecnie liczą 481 osób (wzrost w ciągu roku o 53), sołectwu Pelikan – 479 mieszkańców (wzrost o 25) oraz sołectwu Kokorzyn – 611 mieszkańców (wzrost o 14).

Przyrost naturalny w Gminie Kościan w roku 2022 był ponownie ujemny. Zmarło 181 mieszkańców (83 kobiety, 98 mężczyzn), a urodziło się 156 dzieci (75 dziewczynek, 81 chłopców). W ostatnich latach wzrasta liczba zgonów i wyraźnie maleje liczba urodzeń.

 

2022: urodzenia – 156, zgony – 181 (saldo: -25)

2021: urodzenia – 176, zgony – 196 (saldo: -20)

2020: urodzenia – 185, zgony – 177 (saldo: +8)

2019: urodzenia – 208, zgony – 134 (saldo: +74) 

 

Zgony w Gminie Kościan w latach 2019-2022:

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
2019 13 7 11 14 15 9 10 13 12 14 7 9 134
2020 10 11 13 11 14 17 9 11 3 28 27 23 177
2021 16 16 20 19 14 11 14 13 14 15 19 25 196
2022 21 17 16 19 13 11 19 10 13 14 9 19 181

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły