WINDA DUŻYM UŁATWIENIEM

W ramach II etapu remontu elewacji budynków Starostwa Powiatowego w Kościanie i Urzędu Miasta Kościana zamontowano zewnętrzną, panoramiczną windę, która wpisała się w wyremontowaną elewację. Winda to duże ułatwienie dla osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do tej pory takie osoby miały utrudniony dostęp do budynku administracji powiatowej i miejskiej. Winda zatrzymuje się na trzech poziomach. Koszt windy i jej montażu to 459 328,85 złotych. W ramach prac wykonano fundamenty szybu windy, zbudowano stalową, samonośną konstrukcję, zamontowano dźwig i szklane panele obudowy. Starostwo Powiatowe w Kościanie pozyskało na montaż windy zewnętrzne środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 138 867,00 zł. Środki te pozyskano z Programu wyrównywania różnic między regionami III.

 

 

 

 

 

Najnowsze artykuły