ZAJĘCIA PROJEKTOWE PN. „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2023 W SZKOŁACH

Samorząd miasta Kościana otrzymał ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych SKS dla uczniów kościańskich szkół.

Gmina Miejska Kościan pozyskała na zadanie 42.000 zł, dodatkową kwotę 4.600 zł dołoży z własnych środków. Ćwiczenia „Szkolnych klubów sportowych” prowadzone będą w kościańskich Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 4 oraz I LO. Utworzonych zostanie 10 grup 15 osobowych, które będą trenowały dwa razy w tygodniu w ciągu całego 2023 roku, realizując 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej z grup SKS.

Program ma wspierać podejmowanie aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, nieobjętych jej regularnymi formami, np. treningami w klubie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt. Jego celem jest stworzenie warunków poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

– Dzięki dofinasowaniu jesteśmy w stanie rozszerzyć ofertę pozalekcyjnych zajęć sportowych w kościańskich szkołachstwarzając warunki do rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych uczniów, przy wykorzystaniu lokalnej bazy, w tym infrastruktury przyszkolnej i wsparciu kadry pedagogicznej w obszarze sportu – stwierdził Burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Najnowsze artykuły