NOWY SAMOCHÓD DLA KP PSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie pozyskała nowy samochód specjalny.  Zakup sfinansowany został z środków pozyskanych za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP od Starostwa Powiatowego w Kościanie w kwocie 59.777,00 zł oraz Gminy Miejskiej Kościan w kwocie 100.000,00 zł.

Wartość zadania opiewa na kwotę 159.777,00 zł.

Pojazd będzie wykorzystywany jako wsparcie logistyczne oraz operacyjne podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, do działań kontrolno-rozpoznawczych związanych z wystąpieniem potencjalnych zagrożeń dla ludzi i środowiska, działań profilaktycznych oraz szerokorozumianej edukacji społecznej. Zakup pojazdu z pewnością pozwoli na skuteczniejsze działania w zakresie zapobiegania i likwidacji różnego rodzaju zagrożeń, ograniczanie i likwidację skażeń środowiska naturalnego.

Wszystkim osobą i instytucją, które przyczyniły się do zakupu nowego samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie składamy serdeczne podziękowania.

 

Najnowsze artykuły