BETON-OFF FESTIWAL KOŚCIAN 2022/23

,,Galeria Teatr’’ zaprasza artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki do udziału w pierwszej edycji ,,BETON-OFF FESTIWAL KOŚCIAN 2022/23’’. Podsumowanie przedsięwzięcia nastąpi podczas gali, która zostanie zorganizowana wiosną przyszłego roku. Patronatem medialnym festiwal objęła ,,Kościańska Telewizji Klin’’ i portal newskoscian.eu 

Rewitalizacja  kościańskiego rynku. Dzięki niej rynek w naszym mieście będzie piękny i nowoczesny. Stanie się wizytówką Kościana. Ale czy my, mieszkańcy tego miasta, chcemy takiej wizytówki?

Przypomnijmy sobie czym jest rewitalizacja. To ożywienie, którego celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc najprościej jest to wprowadzenie takich zmian na obszarze części miasta, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało.

Lepiej żyło? Lepiej przebywało? Lepiej pracowało?

Dzisiaj prezentujemy kolejną pracę nadesłaną do konkursu:

 

A ON JAK NAPOLEON

A On jak Napoleon

                            u Orwella

Szybko zapomniał

O ideałach

Zniszczył je i podeptał.

A On jak Napoleon

                           u Orwella

Pognębia i upokarza

Przeciwników

Zrobi wszystko by ich zniszczyć.

Swoją władzę umacnia

Za wszelką cenę.

A On jak Napoleon

                           u Orwella

Którego celem

Zdobywanie władzy

Umacnianie jej

I powiększanie

A On jak Napoleon

                           u Orwella

Opluwa wszystkich

 którzy myślą

Że powinnością rządzących

Jest służenie.

A On jak Napoleon

                           u Orwella

Wszystko co piękne i wzniosłe

Dostojne i szlachetne

Wyrzucił do kosza

Albo na śmietnik

A On jak Napoleon

                            u Orwella

 

 

                                                                             Karta zgłoszenia uczestnictwa w BETON OFF FESTIWAL  KOŚCIAN 2022/23 organizowanego przez GALERIĘ TEATR  

https://klin-tv.pl/wp-content/uploads/2022/10/Karta_zgloszenia_uczestnictwa-BETON_OFF_FESTIWAL_KOSCIAN_2022-23.pdf

Najnowsze artykuły