WYJAZD Z MASZTALERZA NA GARBARSKĄ BĘDZIE PODPORZĄDKOWANY

Od jutra tj. 23 grudnia wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na terenie śródmieścia. Mają one charakter kosmetyczny i porządkujący ruch. Schemat przedstawia załączona mapa.

Objazd z kierunku ulicy Wrocławskiej pozostaje bez zmian, tzn. konsekwentnie jest poprowadzony ulicami Wyszyńskiego, Wodną i Garbarską do ul. SzczepanowskiegoJedyną zmianą jest podporządkowanie wyjazdu z ulicy Masztalerza samochodom jadącym ulicą Wodną i Garbarską (poprzez wprowadzenie znaku „stop”). Dodatkowo na ul. Wrocławskiej (początek deptaka) zostanie przywrócony znak B-1 (zakaz ruchu). Zostaną również wprowadzone tablice prowadzące na skrzyżowaniach ulic Wyszyńskiego-Kościelna, Szczepanowskiego-Rzemieślnicza oraz Wyszyńskiego-Szpitalna. Na ulicę Kościelną zgodnie z ustawionym oznakowaniem, możliwy będzie dojazd mieszkańców do posesji, pojazdów budowy oraz służb miejskich.

 

Najnowsze artykuły